Albert Sabater Pla

Inicio    Biograf’a    Novelas    Art’culos    Comprar   Contacto

Albert Sabater Pla

S’gueme en la
s redes sociales
  


   

No em toquis la llengua.

Saben que ens farˆ mal, i per aix˜ ho volen fer.
Saben que l«idioma Žs un dels nostres s’mbols mes importants, per alguns fins hi tot sagrat i per aix˜ ho proposen.
Saben que si ho fan hi haurˆ enrenou. Pac’fic, per que Catalunya Žs un poble que sempre lluita des del pacifisme, per˜ ho intentaran per si de cas els hi surt bŽ i l«espurna de la violncia s«escampa, per˜ no ho aconseguiran.

Des del primer moment, des de l«aplicaci— de l«article 155, han volgut arrasa-ho tot. I poc a poc han anat picant pedra entre alguna veu mes alta que d«altre, per˜ en general s«ha anat aguantant en silenci per tal de no donar peu a noves amenaces a nous conflictes.

Per˜ ja n«hi ha prou.
La aplicaci— de l«article 155 no permet de cap manera el canvi de lleis, ni convocar eleccions, ni destituir un president electe democrˆticament. L«article Žs molt clar:

ŅSi una comunitat aut˜noma no complia les obligacions que la Constituci— o altres lleis li imposen, o actuava de forma que atemptŽs greument contra lÕinters general dÕEspanya, el Govern, previ requeriment al president de la Comunitat Aut˜noma i, en el cas que no lÕatenguŽs, amb lÕaprovaci— per majoria absoluta del Senat, podrˆ adoptar les mesures necessˆries per tal dÕobligar-la al compliment for—s de les dites obligacions o per tal de protegir lÕinters general esmentat. Per a lÕexecuci— de les mesures previstes a lÕapartat anterior, el Govern podrˆ donar instruccions a totes les autoritats de les comunitats aut˜nomes.Ó

Cal dir per que quedi clar, ben clar, que aquest article constitucional nomŽs permet: Ņadoptar les mesures necessˆries per tal dÕobligar-la al compliment for—s de les dites obligacions o per tal de protegir lÕinters general esmentatÓ ƒs a dir: obligar a obeir. Res mŽs. Ni canviar, ni governar, ni dirigir, ni legislar, ni destituir ningœ...

Sense dubte Žs un nou intent de provocaci— sense cap base legal, doncs la gesti— i regulaci— de la educaci— queda reservada nomŽs a la Generalitat de Catalunya i en cap cas, legalment, Žs clar, es pot fer ni des de Madrid ni SOTA l«aplicaci— del 155.

Diverses accions han sorgit de manera espontˆnia per tal de protestar contra aquesta possible mesura com la de la ONG ŅPlataforma per la llenguaÓ on podeu accedir des de aquest enlla: http://www.lallenguanoestoca.cat/

Ni un pas enrere.
Ni un cap baix.
No podem permetre que arrasin Catalunya.
Hem de defensar les nostres institucions, les nostres costums, la nostra llengua.

Units podem!